Rada Gminy

Rada Gminy Leoncin

Numer okręgu

Nazwisko imię

Granice okręgu

1

BARTKOWSKA Edyta

Górki, Cisowe, Nowe Budy, Zamość

2

ZAGÓRSKA Iwona Teresa

Nowa Dąbrowa, Stara Dąbrowa

3

FLEJSZMAN Grzegorz

Leoncin: Partyzantów parzyste, Michałów

4

KOMUDA Arkadiusz

Leoncin: Partyzantów nieparzyste, Wincentówek

5

ROSZCZYK Wiesława

Gać, Teofile

6

PELCZARSKA Małgorzata Wacława

Nowy Wilków

7

KALISZ Andrzej

Gniewniewice Folwarczne, Nowe Gniewniewice, Stare Gniewniewice, Wilków nad Wisłą

8

DOMINIAK Marek

Głusk, Stanisławów, Rybitew

9

RZEŹNIK Marek Tomasz

Nowa Mała Wieś, Mała Wieś przy Drodze

10

MOSAKOWSKI Bogdan

Nowe Grochale: nr od 1 do 30 oraz od nr 133 do 189; Stare Grochale

11

KIEŁBASIŃSKI Arkadiusz Stanisław

Nowe Grochale: od nr 31 wzrastające z wyłączeniem od nr 133 do 189

12

GRUSZKA Antoni

Wilków Polski

13

STĘPNIEWSKA Dorota Mariola

Nowe Polesie, Ośniki

14

JACZYŃSKI Bogdan

Nowy Secymin, Secymin Polski, Secyminek

15

GRUSZKA Ewa

Krubiczew, Nowiny, Stare Polesie